Skontaktuj się z nami
Zostaw nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Administratorem danych osobowych jest Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: 'Spółka'). Dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę w zakresie udzielenia odpowiedzi na wiadomość oraz zapewnienia z Panem/Panią kontaktu. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: rodo@formaster.com. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem https://seeyoo.pl/privacy-policy-cookie-restriction-mode/.